Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Jaarlijkse ledenbijeenkomst Imane op zaterdag 11 februari 2012.

Bairi Mustapha, heeft het genoegen u uit te nodigen op de tiende jaarlijkse ledendag van Imane op zaterdag 11 februari 2012 in de gebouwen van FMV Oudstrijdersstraat 9 - 2140 Borgerhout.

Programma
17.00 Ontvangst
17.30 Verwelkoming door Dhr Bairi Mustapha
17.45 Vertoning Film "Borgerhout - Ouled Daoud"
18.20 Voorstelling van een nieuwe partner organisatie Marobel door de voorzitter Brahim
19.00 Toelichting Noord-Zuidwerking Imane Bouziani Mohamed
20.00 Mohamed Chakkar aan het woord over Antwerps onderwijs.
20.50 Slotwoord door El Bairi Rabah (Imane)
21.00 Avondmaal

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bairi Mustapha 0478 90 17 05
info@imane.be

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van