Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Wekelijkse "Brainstormbijeenkomsten"

Wekelijks komen wij samen van 19.00 tot 21.00 om te brainstormen over een positief toekomstperspectief.
De avonden verschillen in de manier van opzet, variërend met sprekers of in groepjes. Deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen, vragen stellen en zaken kenbaar en bespreekbaar maken.
De thema's zijn uiteenlopend: van tewerkstelling bij de overheid, diversiteit, discriminatie van nieuwe Belgen op arbeidsmarkt, radicalisering, komende gemeenteraadsverkiezingen, coöperatief ondernemen, een eigen school beginnen,...hoofddoekenverbod etc
De uitkomsten kunnen van belang zijn als signaal richting beleidsmakers.
Plaats: lokalen FMV, Oudstrijdersstraat 9 - 2140 Borgerhout 

Wekelijkse "Brainstormbijeenkomsten"
Wekelijkse "Brainstormbijeenkomsten"

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van