Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Moeten vrijwilligers verzekerd worden?

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Welk risico wordt verzekerd? 
In principe is de vereniging aansprakelijk voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt bij een derde. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers zorgt ervoor dat deze schade wordt gedekt. Het is dan ook deze verzekering die zal zorgen voor de betaling van de schade. Wel moet worden opgemerkt dat bij bedrog, herhaaldelijke fout of zware fout van de vrijwilliger, de vrijwilliger zelf aansprakelijk is en zal moeten opdraaien voor de schade (of eventueel zijn familiale verzekering).

 
Welke verenigingen moeten deze verzekering afsluiten?
Elke vereniging die werkt met vrijwilligers is verplicht deze vereniging af te sluiten. Uitzondering hierop zijn de feitelijke verenigingen die geen personeel tewerkstellen en niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie (vzw). Deze zijn niet verplicht om deze verzekering af te sluiten. Bij deze verenigingen blijven de vrijwilligers persoonlijk aansprakelijk. Daarom is het zeker een aanrader om in deze vereniging toch zulke verzekering af te sluiten, ter bescherming van de vrijwilligers.
 
Wie is verzekerd?
Deze verzekering vergoedt de slachtoffers die schade hebben geleden door een fout van de vrijwilliger.
Bron: Vereniginginfo

kuisactie Imane

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van