Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Antwerpen aan de slag in Marokko

 
Antwerpse onderwijsinstellingen en verenigingen doen sinds 2010 samen aan ontwikkelingssamenwerking in Marokko, met ondersteuning van de stad Antwerpen.
 
Antwerpen is een bruisende multiculturele stad, die solidair wil zijn met andere landen in de wereld. Sinds begin 2010 doet de stad daarom aan ontwikkelingssamenwerking in Congo, Ghana en Marokko, drie landen met een grote gemeenschap in Antwerpen. Om de samenwerking met Congo, Ghana en Marokko vorm te geven, werkt de stad samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, ontwikkelingsorganisaties en (diaspora)verenigingen.
 
Een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen heeft zijn wortels in het Noord-Oosten van Marokko (regio Oriental). Daarom heeft de stad er in 2010 voor gekozen om ontwikkelingsprojecten te ondersteunen in die regio. De Antwerpse diasporaverenigingen Steunproject, Imane en Iben Sina werkten samen een project uit waarbij via coöperatieven gewerkt wordt aan de verhoging van het inkomen van de plattelandsbewoners. Uiteindelijke doelstelling is betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. De verschillende partners van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool en Plantijn Hogeschool) dragen hun steentje bij door te werken aan de kwaliteit van onderwijs en gezondheidszorg in dezelfde regio. Ook proberen ze de coöperatieven technisch te ondersteunen.
 
In 2012 staan heel wat activiteiten op het programma. Zo vertrekken in maart de eerste hogeschoolstudenten naar de dorpen waar de coöperatieven zijn gesitueerd. Heel concreet gaat het om zes studenten lerarenopleiding (drie van Artesis Hogeschool en drie van Karel de Grote-Hogeschool) en twee studenten gezondheidszorg (beide van Karel de Grote-Hogeschool). Uniek is dat de hogescholen deze studentenstages samen organiseren en uitwerken. De studenten vormen tijdens hun stage een duo met een student uit de andere hogeschool. Nog unieker is dat de hogescholen ten volle ondersteund worden door de Antwerpse diasporaverenigingen, een totaalplaatje dat de stad Antwerpen met trots ondersteunt.  
 

Antwerpen aan de slag in Marokko

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van