Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Stemmen is een recht voor iedereen.

Op 14 oktober 2012 zijn er verkiezingen. Als niet-Belg kan u stemmen voor de gemeenteraad en de districtsraad. U moet u hiervoor inschrijven op de kiezerslijst. U kan niet stemmen voor de provincieraad.

 
Wie mag stemmen in Antwerpen?
U woont in Antwerpen en bent geen Belg én u bent:

 1. minstens 18 jaar op 14 oktober 2012.
 2. ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Antwerpen voor 1 augustus 2012.
 3. niet geschorst of uitgesloten als kiezer door de rechter.
 4. ingeschreven op de kiezerslijst vóór 1 augustus 2012.

  Hebt u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie*? Dan is er nog een extra voorwaarde:

 5. al 5 jaar ononderbroken woonachtig in België.
  Let op: u woont nu nog geen 5 jaar in België, maar op 31 juli wel? Dan kan u een aanvraag indienen.

Hoe schrijf u zich in op de kiezerslijst?

 1. U krijgt in mei een aanvraagsformulier in de bus. Als u geen formulier hebt ontvangen, kan u het pdf-formulier dat op u van toepassing is uitprinten:
  - ofwel het formulier voor de EU-burgers
  - ofwel het formulier voor de niet-EU-burgers
 2. U vult het formulier in, ondertekent en dateert het.
 3. U bezorgt het formulier aan de stadsdiensten voor 24 juli 2012:
  - via email naar verkiezingen2012.antwerpen@stad.antwerpen.be
  - via post naar:
  stad Antwerpen - verkiezingen
  Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
 4. Het stadsbestuur onderzoekt de aanvraag. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de beslissing. Bij een goedkeuring bent u verplicht om te gaan stemmen.
 5. U ontvangt per post uw oproepingskaart met de gegevens van de plaats waar u moet gaan stemmen.
 6. Op 14 oktober 2012 gaat u naar uw stemlokaal en stemt u voor de gemeenteraad en de districtsraad.

Opgelet!
Hebt u al een aanvraag gedaan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 én voldoet u nog aan de kiesvoorwaarden? Dan bent u al geregistreerd. U krijgt dan automatisch uw oproepingskaart per post toegestuurd.
*De volgende 26 landen zijn lid van de Europese Unie: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van