Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Lidmaatschap

Als u wilt kunt u lid worden van Imane vzw.

Als lid van Imane ontvangt u regelmatig nieuws over onze activiteiten en projecten.
Lidgeld: 20 euro per jaar.
Gezinslidmaatschap: voor elke bijkomende persoon op hetzelfde adres bedraagt het lidmaatschap slechts 10 euro.
U kunt lid worden, door het lidgeld te storten op rekening 001-5022454-64 van Imane vzw met vermelding 'lidgeld, uw naam, adres en geboortedatum, we sturen u dan uw lidkaart toe, of u kunt lid worden ter plaatse bij aanvang van onze wekelijkse bijeenkomst telkens op vrijdag vanaf 19:30 uur.
Uw lidmaatschap zal ingaan op de eerste van de maand.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van