Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Partenariaat in permanente ontwikkeling.

Coöperatie Al Fath breidt in 2013 haar bijenteelt in Ouled Daoud uit.

Intussen is de honing voor de coöperatie de belangrijkste bron van inkomsten geworden.
Grootste deel van de honing wordt verkocht op de lokale markt, maar vooral de export van de honing door Euro-Marokkanen naar Europa groeide de laatste jaren snel.

Het belang van de bijenteelt voor de ontwikkeling in Ouled Daoud.

Duurzame bijenteelt is een belangrijk ontwikkelingsinstrument in plattelandsgebieden en met name in Kebdana Ouled Daoud , omdat deze activiteit:
1.    De coöperatie meer inkomen kan bezorgen;
2.    Bijenteelt voor een cruciale aanvulling op het lokale voedselaanbod;
3.    geschikt is voor zowel mannen als vrouwen;
4.    aanzienlijke inkomsten uit handel en waardetoevoeging oplevert. Bijenteelt kan de plattelandsontwikkeling en de groei van kleine ondernemingen een impuls geven dankzij de vervaardiging van bijenteeltmateriaal (zoals bijenkasten, ramen en kunstraat, gereedschappen en imkerkleding) en de verwerking van bijenteeltproducten;
5.    de bestuiving stimuleert en zo voor meer en betere vruchten en zaden zorgt;
6.    de biodiversiteit in stand houdt en de natuurlijke habitats beschermt tegen de gevolgen van ruimtelijke ordening door bijvoorbeeld het kappen van bomen tegen te gaan waarop de bijen foerageren.
 
 

          Meerwaarden van het projekt.
1.    De productie verhogen en diversifiëren.
2.    Milieubeheer en de gezondheid van de bijenvolkeren te verbeteren.
3.    Verbetering van de afzetmarkt en de economische ontwikkeling van de landbouwers en hun gezinnen.
4.    De coöperatie versterken als sociaaleconomische onderneming.
5.    Verdere ontwikkeling van de sociale doelstellingen van de coôperatie.

Totale kost van het project: 181500 euro
Van de totale projectkosten wordt uit eigen middelen gefinanciëerd: 41000 euro
Van de totale projektkosten wordt gefinanciëerd door de Wereldbank in samenwerking met Marokko: 131450 euro
Van de totale projektkosten wordt gesubsidieerd door Stad Antwerpen: 9050 euro

Partenariaat in permanente ontwikkeling.
Partenariaat in permanente ontwikkeling.
Partenariaat in permanente ontwikkeling.
Partenariaat in permanente ontwikkeling.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van