Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Diner ter ere van het bezoek van onderwijsdelegatie uit Marokko.

Dames en Heren,
Mijn naam is Rachid Bouziani, vrijwillige activist bij vzw Imane, en secretaris van vzw Koevoet, een vereniging van kunstenaars en sociaal activisten in Antwerpen, in het voormalige Dominicanenklooster aan de ploegstraat, waar we een sociaal cultureel centrum beheren. Voor diegene van jullie die het klooster niet kennen, het is een heel mooi historisch pand waar we samen met een team van gedreven activisten, o.a. een wekelijkse volxkeuken organiseren. Mijn Speech gaat vandaag vooral over Imane.
Ik ben dan ook vereerd, en het is mij een waar genoegen om deze speech te geven ter gelegenheid van deze bijeenkomst, en avonddiner.
Een gepaste begroeting is volgens onze religie en cultuur nog altijd de mooie islamitische vredesgroet: "Assalamoe Alaykoem" en jullie zijn allemaal van harte welkom. Ik wil heel graag aan jullie allemaal nog eens toelichten en vertellen waarvoor onze vereniging staat, maar dankzij onze site: www.imane.be  hoef ik vandaag niet in detail te treden.
Vermeldenswaardig is de core van het verhaal. Het zit eigenlijk in dat woord initiatieven, goede initiatieven, de initiatieven van marokkaanse netwerken, iemand die nu een balans opmaakt zal merken, dat wij deze doelen hebben gerealiseerd, omdat ons succes effectief  in de initiatieven ligt, die letterlijk, voortkomen, uit onze marokkaanse netwerken.
Een aantal van deze netwerken zijn: Steunproject vzw  www.steunproject.be , vzw Ibn Sina,  en vzw Marobel en last but not least, Coöperatie Al Fath.
Ter gelegenheid van dit avonddiner, tevens het zoveelste initiatief van Imane in samenwerking met Steunproject vzw,  begroet ik in het bijzonder, de heer Ali Kaddouri, initiatiefnemer van deze bovengenoemde vereniging.  Met deze man en zijn vereniging hebben wij een innige band.  Zij betekenen veel voor ons omdat ze met hun activiteiten, ongeveer hetzelfde discours volgen als ons als het gaat over duurzame ontwikkeling.  Zij zijn ook helemaal gewonnen voor het idee, om de levensstandaard van onze Marokkaanse dorpen te verbeteren.  En ik begroet ook Dhr Mostafa Haddouchi, voorzitter van vzw Ibn Sina.
Er is iets heel speciaal aan de gang tussen ons, noem het maar een gezonde vorm van concurrentie, waar we mekaar qua initiatieven trachten te overtreffen.
Geachte leden van Imane,
Wat moet er gebeuren, om ervoor te zorgen dat Imane blijft meetellen? Ik noem 5 sleutelbegrippen: investeren, faciliteren, specialiseren, internationalisatie en samenwerking.
Investering is een plicht voor alle betrokkenen.  Faciliteren is ook duidelijk, dat is een cruciale taak voor de overheid, zowel in België als in Marokko, waar beide landen onze projecten ondersteunen op verschillende niveau's.
Specialiseren is vooral een verantwoordelijkheid van het onderwijs en de onderzoekswereld. We hebben nu in België en Marokko universiteiten, die een breed pakket aanbieden. Daarom juich ik het van harte toe, dat de samenwerking tussen de universiteiten steeds vastere vormen begint aan te nemen.
Trouwens samenwerking moet er niet alleen zijn tussen universiteiten, maar ook met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld binnen publiek private initiatieven die hier in België ontstaan.
Diezelfde instelling heeft te maken met het vierde sleutelbegrip, internationalisatie. Kennis is geen nationaal begrip, kennis kent geen grenzen, waarbij onderzoeksgebieden rondom duuzame ontwikkeling samen aanpakken.
                Je moet daarbij geen koudwatervrees hebben. Want juist door te specialiseren en juist door internationaal samen te werken haal je het beste uit jezelf. Als je het niet doet, sta je allemaal op je eigen kleine ijsschots in de warme golfstroom.
Deze vergelijking gaat ook op voor het laatste sleutelbegrip: samenwerken. Samenwerken is vanzelfsprekend en is de basis voor de vier andere elementen die ik zojuist aanstipte. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven hebben elk hun sterke kanten. Die moeten we bundelen. En als het aan mij ligt, gaan we dat in toenemende mate doen. Want door de kruisbestuiving van kennis ontstaat nieuwe, onmisbare kennis.
Dames en Heren,
                De sleutelbegrippen die ik eerder noemde, heeft men hier heel goed begrepen. Onze regio te noordoosten van Marokko, heeft veel in huis om zich nationaal en internationaal verder te ontwikkelen.
 
Laat ik nu eindigen met een paar wijze woorden. Socrates zei ooit: Het enige goede is kennis, het enige kwaad is onwetendheid.
 
Ik dank u voor uw aandacht.
 

Diner ter ere van het bezoek van onderwijsdelegatie uit Marokko.
Diner ter ere van het bezoek van onderwijsdelegatie uit Marokko.
Diner ter ere van het bezoek van onderwijsdelegatie uit Marokko.
Diner ter ere van het bezoek van onderwijsdelegatie uit Marokko.

Mooie speech...het is


Mooie speech...het is hartverwarmend om te vernemen dat de marokkaanse gemeenschap bezig zijn met duurzame ontwikkeling!

Dankje wel!


Dankje wel!

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van