Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

STOP HET BIJENGIF

Beste vrienden,

Wereldwijd is er een grote bijensterfte en volgens Europa’s voedselwaakhond zijn specifieke pesticiden een onderdeel van dit probleem. Wij hebben 48 uur voordat er belangrijke bijeenkomsten plaatsvinden – laten wij een zwerm van 2 miljoen mensen creëren en de bijen redden. Klik om actie te ondernemen:

In alle stilte sterven er miljarden bijen, waardoor onze gewassen en voedsel in gevaar komen. Binnen 48 uur kan de Europese Unie de meest giftige pesticiden in de ban doen en de weg vrijmaken voor een wereldwijd verbod dat de bijen voor uitsterven behoedt.

Vier Europese landen hebben een verbod op deze giftige stoffen ingesteld en sommige bijenpopulaties laten alweer een goed herstel zien. Enkele dagen geleden meldde de Europese voedselveiligheid waakhond voor het eerst dat specifieke pesticiden dodelijk zijn voor bijen. Nu roepen juridische experts en Europese politici om een acuut verbod. Maar Bayer en andere grote pesticideproducenten doen er alles aan om op de markt te blijven. Als wij een zwerm van publieke verontwaardiging creëren, dan kunnen wij de Europese Commissie bewegen milieu en gezondheid zwaarder te laten wegen dan de winst van enkele bedrijven.

Wij weten dat onze stem telt! Vorig jaar zorgde een petitie met meer dan 1,2 miljoen ondertekenaars voor de openstelling van het formele consultatieproces over pesticiden in Amerika. Als wij nu het aantal van 2 miljoen bereiken, dan kunnen wij de EU ertoe bewegen om deze giffen te verbieden en de weg vrij te maken voor een wereldwijd verbod. Teken deze petitie en stuur deze naar iedereen door – Avaaz en Europarlementariërs zullen de boodschap doorgeven aan het begin van de belangrijke bijeenkomsten deze week in Brussel:

http://www.avaaz.org/nl/hours_to_save_the_bees/?bekbRdb&v=21444

Bijen maken niet alleen honing, zij zijn cruciaal voor het leven op aarde. Elk jaar bestuiven zij 90% van alle planten en gewassen. Hun waarde wordt geschat op $40 miljard en bijen nemen in vele landen meer dan één derde van de voedselvoorziening voor hun rekening. Zonder onmiddellijke actie voor de bijen zal veel fruit, groente en noten uit de schappen verdwijnen.

We zien in recente jaren een sterke en verontrustende daling in de bijenpopulaties – sommige bijensoorten zijn al uitgestorven en van andere soorten in de VS is er nog maar 4% over. Wetenschappers zoeken al jaren naar de oorzaak. Nu heeft het Europese Voedselveiligheid Agentschap verklaard dat giftige chemicaliën, genaamd neonicotinoïden pesticiden, mogelijk de oorzaak zijn voor de grote bijensterfte. Frankrijk, Italië, Slovenië en zelfs Duitsland, waar producent Bayer is gevestigd, hebben een verbod voor deze pesticiden ingesteld. Maar Bayer blijft het gif exporteren over de grenzen heen.

De kwestie komt nu tot een climax. Europarlementariërs vergroten de druk op de Europese Commissie en regeringen om een nieuwe wet met een verbod op deze dodelijke pesticiden in te voeren. Wij kunnen hen de nodige publieke steun geven om tegenwicht te bieden aan de machtige pesticidelobby. Teken de petitie aan Europese leiders en stuur daarna deze e-mail door:

http://www.avaaz.org/nl/hours_to_save_the_bees/?bekbRdb&v=21444

De wonderen en vitale elementen van onze aarde worden van alle kanten bedreigd. De Avaaz gemeenschap is al vaker bijeengekomen om deze te beschermen. Het weerhouden van de Internationale Walvis Commissie om de jacht op deze dieren goed te keuren, tot het redden van bijen, de kleine dieren waar onze wereld zo afhankelijk van is, wij komen samen en vechten voor de wereld die wij willen.
 
 

MEER INFORMATIE

Pesticiden schadelijk voor bijen (MO magazine)
http://www.mo.be/artikel/pesticiden-schadelijk-voor-bijen

Nederland eist Europees verbod op gif dat bijensterfte veroorzaakt (duurzaam nieuws)
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=94768

(In het Engels)

Pesticiden vormen een bedreiging voor bijen(European Voice)
http://www.europeanvoice.com/article/2013/january/pesticides-pose-danger-to-bees/76158.aspx

‘Gewaspesticiden doden onze bijen’ – zegt Europarlementariër (Public Service Europe)
http://www.publicserviceeurope.com/article/3007/crop-pesticides-are-killing-our-bees-says-mep#ixzz2JGICse6a

Doodsklok voor zenuwgaspesticiden in beweiging om bijen te redden (Independent)
http://www.independent.co.uk/environment/nature/death-knell-for-nerve-agent-pesticides-in-move-to-save-bees-8454443.html

Geef Bijen een Kans! (The Greens European Free Alliance)
http://www.greens-efa.eu/give-bees-a-chance-9012.html

Studies wijzen naar Bayer voor bijensterfte (Christian Science Monitor)
http://www.csmonitor.com/Science/2012/0406/Studies-fault-Bayer-in-bee-die-off
 

STOP HET BIJENGIF

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van