Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Netwerkbijeenkomst groot succes

Succesvolle bijeenkomst van Imane en haar partners inzake ontwikkelingssamenwerking
De bijeenkomst die Imane met Marobel had georganiseerd was gisteren op 9 maart 2013, een groot succes!
Verschillende organisaties uit Marokko en België, vrijwilligers en belangstellenden, vonden hun weg naar de lokalen van FMV.
Na een interessante toespraak van Mohammed Chakkar die de perikelen van het Algemeen Onderwijs had aangekaart, kwam Professor Luc Goossens aan het woord, om met zijn heldere uiteenzetting, een aantal feiten te onderstrepen, om de oorzaken te verklaren van de afwezigheid en onderbevolking van marokkaanse jongeren aan de belgische universiteiten te verklaren.
De Professor sprak met heel veel lof over de verschillende verenigingen die de duurzame ontwikkeling nastreven. Hij merkte op dat de boodschap van dit thema is doorgedrongen bij de diverse participanten.
Daarna kwam onze marokkaanse burgemeester aan het woord, die zich als een goede burger en huisvader met de nodige aandacht ontfermt over de verenigde dorpen van Kebdana. Hij liet een aantal infrastructurele verwezenlijkingen zien aan de aanwezigen, inzake de distrubutie en filtering van het water voor de agrarische landbouw te Ouled Daoud.
Deze meeting met onze sympathieke burgemeester resulteerde ook in een mooi initiatief dat wij in de nabije toekomst zullen realiseren.
Dat initiatief gaat over de aanleg van geasfalteerde verbindingswegen van Ouled Daoud. Wij zullen daarom via fundraising en diverse acties, geld inzamelen om dit project waar te maken.
De gebroeders Mohamed en Rachid Bouziani modereerden de bijeenkomst op een ingenieuze en leuke manier, waardoor het publiek, met de nodige aandacht en motivatie het hele gebeuren van netwerken en het nut hiervan konden volgen.
Er waren verschillende tafelsamenstellingen en er werd in een record tempo kennis gemaakt met diverse personen en de bijbehorende organisaties onder het genot van heerlijke Marokkaanse hapjes en drankjes.
Ook nu blijkt al snel dat ondanks de grote regio (Marokko en België) er al vele duurzame raakvlakken zijn tussen de diverse verenigingen. Het is nu aan de besturen van de diverse verenigingen, om ook volgend jaar zo een geslaagde bijeenkomst weer te organiseren.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van