Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.

 
 
 
Hoe kun je de duurzaamheid van je project concreet maken?
 
Duurzaamheid is een paraplubegrip. Voor de ene draait het om energie-efficiëntie, voor de andere gaat het om herbruikbare materialen, en nog anderen kijken naar de beleving en leefomgeving. Maar eigenlijk gaat het veel breder. Duurzaamheid houdt in dat je aan de behoeften van vandaag probeert te voldoen, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
 
Als vereniging hebben wij tal projecten in Noordoost Marokko gerealiseerd. Wij vinden het dan ook heel belangrijk  om duurzaamheid niet enkel in de bouwfase te bekijken, want die duurt hooguit enkele jaren, maar ook dus de effecten in de toekomst.
De volgende vragen zijn van belang om bij stil te staan voordat u een project gaat opzetten:

 • Is mijn project ontwikkelingssamenwerking? Wat wordt er ontwikkeld? Wat voegt mijn project daaraan toe?
 • Voor wie is het belangrijk dat dit project wordt uitgevoerd?
 • Waaruit bestaat de samenwerking in dit project tussen de mensen daar en de mensen hier?
 • Kan het probleem ter plaatse met lokale mensen en mogelijkheden worden opgelost?
 • Is onze hulp daarbij gewenst / noodzakelijk / onmisbaar? En waarom is dat zo?

Om je project duurzaam te laten verlopen hebben wij hieronder een aantal nuttige tips voor u opgesomd:

 • Zoek een partner die het geld besteedt zoals jij en de deelnemers van het project dat wensen. Laat lokale organisaties of mensen bepalen wat er moet gebeuren.
 • Zorg dat de doelgroep zelf het beheer van het project in handen houdt om het project duurzaam te maken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat ze verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de voortgang.
 • Wees vraaggericht en betrek de mensen bij het bedenken van projecten. Zo voelen ze zich ook verantwoordelijk. Laat lokale organisaties of mensen bepalen wat er moet gebeuren
 • Werk aan je eigen professionalisering. Wees bereid om te leren van organisaties die net wat verder zijn, leer uit hun ervaringen om valkuilen te vermijden. Oriënteer je goed in het projectgebied en bekijk welke organisaties met vergelijkbare projecten bezig zijn. Er is lokaal vaak meer ervaring dan je denkt.
 • Zorg dat je een duurzame relatie krijgt met de organisaties-instellingen-bedrijven die het project financieel ondersteunen, het zal je project ook duurzamer maken.
 • Ga na welke organisaties in Belgie werkzaam zijn in hetzelfde land en/of met hetzelfde thema en wissel toepasbare kennis en ervaringen uit.

 

 • Bedenk dat er aan de betrokkenheid van jouw project in principe een einde komt. Durf verantwoordelijkheid geven.

 
 

 • Besteed aandacht aan de vraag of en hoe het project kan voorbestaan zonder ondersteuning van buitenaf, zowel op financieel gebied als op het gebied van de uitvoering.

 

 • Voor het voortbestaan van een project op langere termijn is het vaak noodzakelijk dat het erkend wordt door de (lokale) overheid. Voor deze erkenning gelden vaak bepaalde voorwaarden. Ga dit in een vroeg stadium van het project  na.

 
 

 • Afgezien van specifieke voorwaarden is officiële registratie van het project meestal verplicht.

 

 • De gemiddelde tijdsduur tussen een eerste idee voor een project en de realisatie is anderhalf jaar. Overhaasten levert zelden goede resultaten

 
 

 • Houd rekening met tegenslagen. Ook al heeft u een goed plan, dingen kunnen altijd anders lopen dan gepland, zeker in ontwikkelingslanden.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
•	De gemiddelde tijdsduur tussen een eerste idee voor een project en de realisatie is anderhalf jaar.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
•	Bedenk dat er aan de betrokkenheid van jouw project in principe een einde komt. Durf verantwoordelijkheid geven.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.
Tips & Ervaringen voor het opzetten van een ontwikkelingsproject.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van