Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Algemene ledenvergadering El Fath 15-08-2013

 AGENDA 
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van [datum laatste AV]
2) Voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag 
3) Balans en resultatenrekening 
4) Verslag van de commissaris 
5) Kwijting van de bestuurders 
6) Statutaire benoeming(en) en ontslag(en) 
7) Varia 

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van