Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Bestuur coöperatie Al Fath eindelijk geïnstalleerd

 
Het bestuur van de Coöperatie Al Fath is geïnstalleerd onder toezicht van het ministerie van Landbouw, (ORMVAM BERKANE MELOUIYA).
 De verkiezingen vonden op dinsdag 22 november plaats in de coöperatie te Ouled Daoud.
Van de 42 aanwezige leden hebben 41 hun zegen gegeven aan het bestuur. Het bestuur staat onder leiding van Hammoudi Mohamed.
 

 
De focus is dan ook meer gericht op de mensen die zich met olijventeelt en imkerij bezig houden.
De coöperatie zal zich  ook  richten op de gehele agrarische sector.
 
Er zijn heel wat jongeren die zich bezig houden met bedrijven en middels deze coöperatie wil men ook die jongeren stimuleren om lid te worden of samenwerken.
 

Het voornemen is om in de toekomst een eigen winkel te hebben.
Het eerste wat het bestuur zal doen, is de relatie met het dorp verstevigen.

Bestuur coöperatie  Al Fath eindelijk geïnstalleerd

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van