Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Ontstaan van Imane

De Vereniging Imane is in april 2001 opgericht. De wortels van Imane gaan echter terug naar 1960.
Een aantal leden speelden toen met het idee om geld in te zamelen voor een of meer kleinschalige projecten in Beni Daoud.
Het woord ' project' moet hierbij zeker in die beginperiode met een korreltje zout worden genomen.
In de loop der jaren heeft Imane tientallen concrete kleinschalige duurzame projecten in Beni Daoud in samenwerking met plaatselijke partners succesvol gerealiseerd.
De leden worden geïnformeerd door wekelijkse Imane-avonden.
Op deze manier kunt u werkelijk actief meedenken en participeren binnen Imane.
En natuurlijk is er een jaarlijkse ledenvergadering.  Tijdens deze ledenvergadering gaat het bestuur uitgebreid in op de projecten van het afgelopen jaar.
En sinds kort hebben we dus deze website die de komende tijd verder uitgebouwd zal worden. 
 

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van