Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Hogeschoolstudenten bij aankomst in Marokko dinsdag 13 maart 2012

Dag 1 -Dinsdag 13 maart 2012

Hogeschoolstudenten bij aankomst in Marokko dinsdag 13 maart 2012

Antwerpen aan de slag in Marokko

 

Antwerpen aan de slag in Marokko

Partner Artesis stuurt studenten naar onze streek in Marokko

Al tien jaar heeft de lerarenopleiding ervaring met onderwijsprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent dat derdejaarsstudenten een specifiek afstudeertraject volgen waarin een module global education gekoppeld wordt aan een onderwijsproject in een ontwikkelingsland in Afrika, Zuid-Amerika of Azië. De student krijgt hiervoor 24 credits en koppelt zijn/haar eindproject aan dit buitenlandse onderwijsproject. In de loop der jaren heeft het departement een uitgebreid netwerk aan partners opgebouwd en ontstond onder de docenten een expertisecel.

Partner Artesis stuurt studenten naar onze streek in  Marokko

Van kwaad naar erger voor Marokkaanse migranten in Spanje

See video

 De situatie van de Marokkaanse migranten in Spanje
 
De groep werkende migranten vormen het prototype van wat het betekent een werknemer zonder bestaanszekerheid te zijn. Als we aan dit precair karakter de grote rechteloosheid toevoegen omwille van hun situatie als “vreemdeling”, soms zonder papieren, dan vormen de migranten een belangrijk deel van de meest zwakke, kwetsbare en verarmde sector van de arbeidswereld. En precies door die kwetsbaarheid is hun situatie nog verslechterd door de economische crisis.
 

Imane vzw zoekt duurzame vrijwilligers

Heb je vrije tijd over? Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking en je wil je er graag investeren?

Studenten, werkzoekenden of gepensioneerden Imane kan je hulp altijd gebruiken!

Dit is meteen een goede manier om ervaring op te bouwen binnen de vereniging.

Je kan een helpende hand bieden bij de organisatie van acties en evenementen in Antwerpen en Marokko (website, folders, voorbereiding van de activiteiten).

Kortom, zoals in iedere organisatie zijn er ook bij ons administratieve taken die vrijwilligers op zich kunnen nemen (archivering, boekhouding, bijwonen van vergaderingen).

Heb je interesse? Contacteer ons via mail: info@imane.be of gsm: 0032498 71 57 18 (Dhr El Bairi Rabah).

Borgerhout fietst

Borgerhout fietst op 18 maart georganiseerd door Steunproject vzw en Moskee Kebdana vzw.
 
PROGRAMMA

  • 13.00-15.00 fietstocht, start aan terloplein-aankomst Boelaerpark.
  • 15.00-19.00 Muziek en Animatie, te Boelaerpark met o.a. Nigel Williams, Fatoum, fietslessen, fietsherstelling, fietsgraveren, springkasteel, kinderanimatie, drank en hapjes,...

Voor de fietstocht vooraf inschrijven (voor 16 maart) via mail info@steunproject.be of gsm 0494 71 98 94. Voor meer info ga naar de website: www.steunproject.be

Borgerhout fietst

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van