Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Ouled Daoud in de pers 20-02-2012.

Het programma van het Nationaal Initiatief voor Menselijke Ontwikkeling beoogt de ondersteuning van activiteiten en verbetering van de basisvoorzieningen in samenspraak met de bewoners zoal "Onderwijs, gezondheid, water, elektriciteit en wegen".
Ga naar de website
 

bron: zaiocity.net

Moeten vrijwilligers verzekerd worden?

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Welk risico wordt verzekerd? 
In principe is de vereniging aansprakelijk voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt bij een derde. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers zorgt ervoor dat deze schade wordt gedekt. Het is dan ook deze verzekering die zal zorgen voor de betaling van de schade. Wel moet worden opgemerkt dat bij bedrog, herhaaldelijke fout of zware fout van de vrijwilliger, de vrijwilliger zelf aansprakelijk is en zal moeten opdraaien voor de schade (of eventueel zijn familiale verzekering).

kuisactie Imane

Cursus Islam in 5 stappen

Wat kan jouw organisatie of school doen om de kennis en het begrip van de Islam te verhogen?
 
Islamofobie (letterlijk: angst voor de islam, voor moslims en voor zaken die betrekking hebben tot hen) is geen nieuw fenomeen. Het is eigenlijk een oud vooroordeel dat recent een actueel onderwerp is geworden, door het verwoestende gevolg dat het heeft op het leven van moslims, in het bijzonder van die moslims die in minderheids-groepen wonen.

Cursus Islam in 5 stappen
Cursus Islam in 5 stappen

Wekelijkse "Brainstormbijeenkomsten"

Wekelijks komen wij samen van 19.00 tot 21.00 om te brainstormen over een positief toekomstperspectief.

Wekelijkse "Brainstormbijeenkomsten"
Wekelijkse "Brainstormbijeenkomsten"

Jaarlijkse bijeenkomst Imane 17 maart 2012

De tiende jaarlijkse ledendag van Imane zal doorgaan op zaterdag 17 maart 2012 in de gebouwen van FMV Oudstrijdersstraat 9 - 2140 Borgerhout.

Jaarlijkse bijeenkomst Imane 17 maart 2012

Het leven in Ouled Daoud

See video

Deel 1 van de film "Borgerhout - Ouled Daoud: Een verhaal over duurzame ontwikkeling" 
Karim Bouziani leidt u rond in Ouled Daoud. Hij vertelt over de slechte staat van de wegen en de soms bijzonder gevaarlijke tocht die kinderen moeten ondernemen om op school te geraken. Rabah El Bairi wijst op de gevolgen van de klimaatsverandering voor de landbouw in Marokko en schetst hoe een ambitieus irrigatieproject afloopt op een sisser.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van